Světy

MAT - universum (pohádková říše)

31. ledna 2018 v 16:00

Parodický trailer MAT se odehrává ve fiktivním pohádkovém vesmíru, který čerpá svou konkrétní formu oblíbených českých večerníčků a pohádek. Jedná se o komplexní sjednocený svět, v němž se propojuje řada obecně oblíbených pohádkových syžetů. Ve své podstatě jde o svět bez vyvinutější civilizace. O ucelené společnosti se nedá hovořit, jde spíše o vzájemné respektování ostatních a negativní energie zde není na denním pořádku. Až když se Večerníček zblázní a odstartuje strašlivou válku, tento idealizovaný svět se začíná měnit možná až do postapokaliptických rozměrů.

Snímky odehrávající se v tomto universu:

>>MAT - charaktery<<

The Santa - universum

31. ledna 2018 v 15:53

Místo děje rozmanité ságy The Santa je zasazeno do současného reálného světa, který rozvíjí koncept Santy Clause a propojuje hned několik kulturních tradic. Základní myšlenka se opírá o existenci továrny na vánoční dárky na severním pólu, kde mimo Santy a paní Santové žije i celý personál továrny - vánoční elfové, a mimo jiné i Santův bratr Mikuláš se svými pomocníky Andělem a Čertem. Příběh napříč celou ságou využívá reálných míst i obyčejných lidí, kteří se od nám známěho světa věru příliš neliší.
Kořenu universa sahají až do středověku, kde pramení počátky temnoty jakožto příběhového charakteru. Od těchto dávných časů řád Svatého Nicolase předává z otce na syna úděl spasitele. Santův úkol byl tedy určen ještě před tím, než se hrdina vůbec narodil.

Snímky odehrávající se v tomto universu:

>>The Santa - charaktery<<

Cachny - universum

31. ledna 2018 v 14:55

Hororový parodický trailer Cachny se odehrává v současném civilizovaném světě, který je však doplněn několika příběhovými fakty. Především smysl egyptských pyramid je zde dokreslen do obrysů sektářských oltářů a vytváří tak širokou back story padlé civilizace. V této paralelní historii staří Egypťané uctívali pradávnou civilizaci inteligentních tvorů, kteří se podobají nám známým kachnám. Z tvaru pyramid plyne znak cachen, který se objevuje i v současném světě, neboť kult uctívačů cachen přežívá i dnes. Těmto radikálům se daří úspěšně podporovat vzestup padlé civilizace a vytvářejí tak novou fiktivní stránku nám známěho všedního světa. Jejich snažení vyeskaluje až ve stavbu zábavních parků, které jsou ale jen zdánlivě místem radosti a zábavy.

Snímky odehrávající se v tomto universu:

>>Cachny - charaktery<<

OSDCU (superhrdinské universum)

30. ledna 2018 v 22:19


Superhrdinské universum OSDCU (Ojik-Studio DRAKO Cinematic Universe) je rozmanitou fiktivní říší, která se svým vizuálem ani tak neliší od skutečného světa, ale svým obsahem a atmosférou vytváří dokonalé podmínky pro rozvíjení a růst nadlidských superhrdinů a zákonitě i superpadouchů. Naprostá většina světa OSDCU se týká přebážně okolí Plzně, což logicky vyplívá z míst natáčení.

Snímky odehrávající se v universu OSDCU:

>>OSDCU charaktery<<

>>OSDCU superhrdinské týmy a agentury<<

Duši za Duši - universum (fantastická země)

30. ledna 2018 v 21:50
Vůbec první nedokončený projekt Studia DRAKO s fantazy tematikou se odehrává ve fiktivní konkrétnějí neurčené zemi pohádkového charakteru. Draci, kouzelníci či skřetům podobní Ohillové jsou zde na denním pořádku stejně tak jako kříšení z mrtvých.

V raných fázích tvorby Studia DRAKO se na celistvost světů nekladl takový důraz, jako později, proto je universum příběhu Duši za Duši neúplné a nepropracované.
 
 

Reklama